.امام حسین علیه السلام

اگر از دنیا یک روز (بیش) با ى نمانده باشد، خداوند آن روز را دراز گرداند، تا مردى از فرزندان من  یام کند، و زمین را از عدل و داد لبریز کند، پس از آن که از ستم و ظلم پُر شده باشد. این چنین از پیامبر شنیدم[5]"

 

4.امام سجاد علیه السلام :

... بى تردید، مردم زمان غیبت مهدى، که امامت او را باور دارند، و منتظر ظهور اویند، از مردمان دیگر زمان ها برترند؛ چون خداى بزرگ، به آنان ع ل و درک و فهمى داده است که غیبت برایشان چون ظهور است. خداوند آنان را، در آن زمان، همپایه مجاهدان شمشیر زن زمان پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم  رار داده است و اینانند اخلاص گزاران وا عى، و شیعیان راستین ما، و دعوت کنندگان مردم به خدا (و به دین خدا)، آشکار و پنهان.[6]"

 

 

 

 

 

5.امام باقر علیه السلام :

محمّدبن مسلم (که از شاگردان امام با ر و امام صاد  علیه السلام است) مى گوید: از امام با ر علیه السلام پرسیدم درباره  ائم که هر گاه  یام کند چه روشى در پیش مى گیرد؟ امام فرمود: روش پیامبر را تا اسلام را حاکم سازد. گفتم:

روش پیامبر چه بود؟ امام فرمود: آنچه در (نظام ها و آیین) جاهلیت بود باطل کرد، و عدالت میان مردمان حاکم ساخت. و چنین است (امام)  ائم علیه السلام آنگاه که  یام کند آنچه را (از راه و روش ها میان مردم) در زمان پیش از ظهور رایج بوده است، زیر پا مى نهد، و آیین دادگرى را برپا مى دارد.[7]"

 

6.امام صادق  علیه السلام :

کسانى که در حالت انتظار دولت  ائم، از جهان درگذرند، مانند کسانى اند که در خدمت (امام)  ائم باشند. امام، پس از این سخن مکثى کرد، سپس فرمود: بلکه مانند کسانى اند که در رکاب (امام) مهدى علیه السلام شمشیر زده باشند. سپس فرمود: نه به خدا سوگند، اینان مانند آن کسانند که در خدمت پیامبر به شهادت رسیده باشند.[8]"

چشم به راهِ امرِ ( یام و ان لاب) امام خود باش، در هر شب و هر روز، زیرا که خدا در هر روز کارى کند و کارى، او را از کارى دیگر باز ندارد...[9]"

 

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید